Akutní infarkt myokardu

Akutní infarkt myokardu – srdeční infarkt je jedním z projevů ischemické choroby srdeční. Jedná se o místní odumření srdeční tkáně způsobené nedostatečným zásobením kyslíkem.

Srdeční infarkt a jeho příčiny

Příčinou akutního infarktu myokardu je ve více než 95% uzavření koronární tepny (věnčité tepny zásobující srdce) krevní sraženinou, trombem. Trombóza nejčastěji nasedá na ateroskleroticky zúžené místo v koronární tepně a způsobí nedokrevnost a odumření části myokardu, kterou tato tepna zásobuje. Takto poškozený myokard se hojí jizvou, která v různém rozsahu omezuje funkci srdce jako pumpy. Uzavření koronární tepny může být trvalé nebo v lepším případě jen přechodné. Uzavření koronární tepny je pro organismus velmi stresujícím stavem, který může způsobit i život ohrožující arytmie, především komorovou fibrilaci nebo tachykardii.

Předstupeň infarktu nedokrvení srdeční tkáně – tzv. ischémie myokardu. Zda se vyvine do infarktu, tedy ischemické nekrózy, a rozsah odumřelé srdeční tkáně, záleží na mnoha faktorech: podle místa a velikosti uzavřené tepny, na rychlosti uzávěru, celkovému stavu cirkulace v organismu, a citlivosti tkáně na ischemii. Při postupném omezování krevního zásobení se mohou vytvořit cévní spojky (anastomózy), které do určité míry nahradí zásobení postižené oblasti sousedícími tepnami, rychlý uzávěr vznik těchto spojek neumožňuje. Pokud je člověk v době vzniku srdeční ischemie v klidu a nároky tkáně na kyslík jsou malé, rozsah infarktu a jeho následky jsou menší a pacient má vyšší šance na plné zotavení. Při fyzické zátěži je tkáň poškozena ve větším rozsahu. Proto je, při bolestech na hrudi důležité být v klidu, nechodit, neřídit apod. a rychlou zdravotnickou pomoc si zavolat k sobě.

Jak se projevuje akutní infarkt myokardu?

U určité části postižených proběhne infarkt bezpříznakově. Většinou však má tyto typické příznaky:
Subjektivní příznaky :
  • pálivá, křečovitá nebo tlaková bolest za hrudní kostí (stenokardie), s šířením mezi lopatky, do krku nebo do levé ruky. Tato bolest trvá déle než 20 minut.

Objektivními příznaky jsou:

  • zrychlený tep (tachykardie), může být i zpomalený tep (bradykardie)
  • bledost
  • opocenost
  • zvracení, nauzea
  • dušnost

Jak zdiagnostikovat akutní infarkt myokardu?

Lékař stanoví diagnózu na základě EKG, typických biochemických změn v krvi a dle výše popsaných příznaků. Pomocnými vyšetřeními jsou echokardiografie či selektivní koronarografie.

Komplikace srdečního infarktu

Následkem infarktu můžou být již výše zmíněné arytmie, srdeční nedostatečnost, kardiogenní šok, prasknutí srdeční stěny, zánět osrdečníku. Tyto komplikace pacienta vážně ohrožují na životě.

Jak nedostat akutní infarkt myokardu?

zdravá strava, akutní infarkt myokardu
Tudy cesta ke zdravému srdci nevede

Prevencí je dlouhodobé zaměření se na zdravý životní styl. To znamená nekouřit, udržovat svou váhu v normě, dbát na pohybovou aktivitu, zdravě se stravovat. Lidé s hypertenzí, cukrovkou, obezitou a vyšší hladinou cholesterolu, by se měli zaměřit na kompenzaci těchto stavů.

Trombofilik s diagnózou vrozené či získané trombofilie si musí ke všemu popsanému výše si dát pozor na hormonální antikoncepci a rizikové situace pro vznik trombózy.

Akutní infarkt myokardu je život ohrožující stav a proto je důležité včasné zajištění odborné první pomoci. Pokud se u vás vyskytnou příznaky infarktu, neváhejte s přivoláním záchranné služby.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 9 Průměrně: 4.6]

Napsat komentář