Geny

Lidský organismus obsahuje 46 chromozomů ve 23 párech. Z každého páru je jeden zděděný od matky a jeden od otce. 22 párů chromozómů je identických u mužů i žen, tyto se nazývají autozómy. Zbývající dva chromozómy nazýváme pohlavní chromozomy a označují se X a Y. Od ženy zdědí potomek vždy chromozom X. Jakého pohlaví bude potomek, záleží tedy na muži. Pokud spermie předá chromozom X, pohlaví bude ženské, pokud Y, bude to syn. Máme dvě kopie každého chromozomu a chromozomy uchovávají naše geny, z toho důvodu máme i dvě kopie (alely) každého genu, který je obsažen v autozómech.

Co jsou geny?

Genem nazýváme úsek DNA se specifickou funkcí, který je při dělení buňky schopen vytvářet svoje vlastní identické kopie, které přenáší do dalších generací. Každý chromozom obsahuje tisíce genů a každý z nich je dlouhý tisíce bází.
chromozom, geny, trombofilie, tromboza, leidenska mutace, mthfrVýsledky výzkumu Human Genome Project z roku 2001 upřesňují počet genů v lidském genomu na 30 000-40 000. V každém genu řetězec bází obsahuje instrukce k tvorbě jednotlivých proteinů a každému proteinu náleží konkrétní funkce lidského těla. Tento protein pak může být například enzymem, strukturálním proteinem nebo signálním proteinem. Například některé enzymy jsou důležité při trávení potravy, strukturální proteiny dávají našim buňkám tvar a signální molekuly umožňují buňkám vzájemně komunikovat. Každý gen obsahuje signální sekvence bází, které podávají informace buňkám, který gen by měl být využitý ke splnění dané funkce. Tyto sekvence mohou například obsahovat instrukce k tomu, aby protein odpovědný za růst vlasů byl tvořen pouze v buňkách na pokožce naší hlavy, nikoli v každé buňce našeho těla.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 5 Průměrně: 5]

Napsat komentář