Prevence trombózy při cestování

Prevence trombózy při cestování je velmi důležitá. Cestovní trombóza není jen nepohodlnou komplikací cesty např. na dovolenou, ale může i zabít. Vznik trombózy během cesty autobusem, letadlem apod. je reálné riziko delšího cestování. Zvláště u dlouhých letů. Čím je cesta delší, tím rizika vzniku trombózy stoupají. Víme, že trombóza vzniká především kvůli delší nepohyblivosti. Trombofilie (Leidenská mutace, mutace protrombinu, případně mutace MTHFR apod.), stavy po operacích, těhotenství, hormonální antikoncepce atd. tyto rizika zvyšují.

Krevní sraženiny se mohou tvořit v hlubokých žilách dolních končetin (žilách pod povrchem, které nejsou viditelné skrz kůži), kvůli sezení s omezenými možnostmi pohybu. Čím déle se nepohybujete, tím větší je riziko vzniku krevní sraženiny. Často se krevní sraženina sama rozpustí. Nicméně, vážný zdravotní problém může vzniknout, když se část krevní sraženiny ulomí a odcestuje do plic kde způsobí zablokování cévy. Toto se nazývá plicní embolie a tento stav může vést k náhlé smrti. Dobrou zprávou je, že existují opatření, které můžete udělat pro ochranu svého zdraví a snížit riziko vzniku krevních sraženin během dálkové cesty.

Správná prevence trombózy při cestování

Při cestování letadlem nebo autem delším než 3 hodiny, je dobré vstát a chodit po letadle nebo zastavit auto a na 5 minut se projít. Takto se pomůže lepšímu oběhu krve, aby krev nestagnovala v dolních končetinách. Dlouhé cestování bývá příčinou prvních komplikací trombofilie

  • cvičit s dolními končetinami v cca 30 min intervalech
  • nedávat nohu přes nohu
  • cestujte ve volném pohodlném oblečení, které neškrtí
  • dbejte na dostatek tekutin (nealkoholické a bez kofeinu)
  • zvažte použití kompresivních punčoch

U lidí s trombofilií či vyšším rizikem vzniku trombózy váš lékař zváží preventivní podání heparinu před cestou.

U trombofiliků užívajících perorální antikoagulancia a majících terapeutické hladiny INR, je riziko při cestování malé. Nicméně každý trombofilik by měl veškerá preventivní opatření brát hodně vážně. Využijte znalost své diagnózy k účinnější ochraně vašeho zdraví.

Cestování letadlem a trombóza

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 24 Průměrně: 3.1]

Napsat komentář