Mutace v genu pro MTHFR

Co je MTHFR? Enzym methylentetrahydrofolátreduktáza (MTHFR) má zásadní význam v metabolismu homocysteinu. Mutace v genu pro MTHFR patří mezi nejčastější vrozené trombofilie.

Homocystein je neesenciální aminokyselina vznikající v organismu člověka jako vedlejší produkt metabolismu esenciální kyseliny methioninu. Při normálně fungujícím metabolismu v buňce se vznikající homocystein rychle přeměňuje v dále zužitkovatelné a neškodné látky. Foláty jsou důležité pro mnoho metabolických pochodů včetně metylace homocysteinu a syntézy nukleotidů, neurotransmiterů, proteinů a fosfolipidů. Změny v genu pro MTHFR proto mohou způsobit zvýšenou hladinu homocysteinu v krevní plazmě, tzv. hyperhomocysteinémii. Tu může ovšem způsobit i nedostatek vitamínů (kyseliny listové, B6 a B12) v potravě, což je problémem nynější civilizované doby.

Homocystein a jeho působení mthfr, trombofilie

Homocystein se vyznačuje vysokou chemickou aktivitou, která může při jeho nahromadění v krvi přerůst v agresivitu a toxicitu. Bodovými mutacemi v genu pro MTHFR vzniká enzym se zvýšenou termolabilitou a se sníženou aktivitou a významně souvisí s vyšší hladinou homocysteinu v plazmě. Homocystein působí cytotoxicky na endoteliální buňky, inhibuje buněčnou proliferaci a stimuluje proliferaci buněk hladkého svalstva v cévách. Dále homocystein podporuje protrombotické aktivity v cévní stěně, což může mít za následek vznik aterosklerózy a trombózy. Homocystein na endotelu inhibuje expresi trombomodulinu, a tím aktivaci proteinu C. Hyperhomocysteinemie je také doprovázena zvýšením aktivity F XII a F V v krevní plazmě.

Typy mutace v genu pro MTHFR

Byly popsány dva polymorfismy genu pro MTHFR snižující jeho aktivitu:

 1. A1298C polymorfismus spočívá v záměně adeninu za cytosin v 1298 nukleotidu.
 2. C677T Nejčastější mutací tohoto genu je bodová mutace (substituce) C (cytozin) za T (tymin) v pozici 677, což má za následek substituci aminokyseliny alaninu (Ala=A) za valin (Val) na místě 223 v peptidickém řetězci.

Relativní rizika MTHFR

Jako rizikový faktor pro vznik defektů neurální trubice se považuje termolabilní polymorfismus C677T. Plody homozygotních matek mají relativní riziko vzniku defektů neurální trubice zvýšené asi 2x oproti plodům matek s normálním genotypem. Při nedostatku folátů se toto riziko může až 5x zvýšit. U žen, u kterých bylo diagnostikováno postižení jejich plodů, byly pozorovány vyšší hladiny homocysteinu. Nutno dodat, že samotná diagnóza mutace v genu pro MTHFR ještě vůbec neznamená, že jedinec bude mít skutečně zvýšený homocystein v krvi.

Nemoce, které mohou mít souvislost s vyšší hladinou homocysteinu:

 • kardiovaskulární choroby – na prvním místě
 • vředové choroby žaludku a dvanácterníku
 • zánětlivé nemoci střev
 • revmatická onemocnění kloubů, parkinsonismus
 • Alzheimerova choroba, roztroušená skleróza,
 • deprese, migrény a chronický únavový syndrom

Gynekologové, porodníci a neonatologové přiřadili k předchozí skupině poruchy plodnosti, předčasné porody, potraty, vývojové vady plodu a také prokázali, že těmto komplikacím a poruchám lze zabránit podáváním dostatečných dávek kyseliny listové, vitamínu B12 a vitamínu B6 (pyridoxinu). Nedostatek kyseliny listové a vitamínu B6 v potravě se ještě potencuje s vyšším obsahem tuků ve stravě, neboť tyto oba vitamíny jsou rozpustné ve vodě a větší množství tuku v trávicím traktu zhoršuje podmínky pro jejich rozpuštění a tudíž se vitamíny hůře vstřebávají. Takto lze vysvětlit vysokou úmrtnost na kardiovaskulární choroby a nárůst ostatních civilizačních chorob.

Jak účinně zabránit vzniku komplikací a negativního působení MTHFR?

Jak již z výše popsaného vyplývá, pro trombofiliky s mutací MTHFR a vyšším rizikem hyperhomocysteinémie je extrémně důležitý zdravý životní styl a vyvážená strava.

Během těhotenství je pak ještě více třeba se zaměřit na dostatečný přísun kyseliny listové, neboť takto lze efektivně snížit riziko vývojových vad plodu.

Kyselina listová v potravinách:

 • Listová zelenina – všechny druhy salátu, zelí
 • Zelenina – květák, brokolice, kapusta, zelí, rajčata, červená řepa, dýně, okurky, fazole, hrášek
 • Obiloviny – celozrnné výrobky, cereálie, obilné klíčky
 • Ovoce – mango, pomeranče, banány, avokádo, třešně, višně, jahody, maliny, angrešť
 • Ořechy –  vlašské ořechy, pistácie
 • Některé mléčné výrobky – měkké sýry, plísňové sýry
 • Maso – největší obsah je ve vnitřnostech a játrech, ale těhotná žena by měla jíst játra jen v omezeném množství

Trombofilik s MTHFR mutací musí dbát na dostatečný přísun kyseliny listové a ostatních B vitamínů každý den, ale v době těhotenství ještě mnohem více.

Dědičnost mutace v genu pro MTHFR

Jedná se o autozomálně recesivní typ dědičnosti. Tento typ dědičnosti je nalézán u obou pohlaví. Riziko výskytu postiženého jedince je 25%. Aby se onemocnění manifestovalo, je třeba obou postižených alel v genotypu nositele. Rodiče takto postižené osoby jsou heterozygoty pro daný znak a choroba se u nich neprojeví.

Homozygot MTHFR má obě dvě alely mutované a proto vždy předá jednu mutovanou alelu potomkům, to znamená, že jeho děti budou minimálně heterozygotem pro tuto mutaci. Heterozygot MTHFR má jednu zdravou a jednu mutovanou alelu – to znamená, že mutovanou alelu předat dětem může ale nemusí, čili potomci tato mutace se u heterozygotu vůbec nemusí přenést na potomky. Pokud se sejde pár dvou heterozygotů pro tuto mutaci může jejich dítě být úplně zdravé, může být heterozygotem a nebo může být i homozygotem pro tuto mutaci.

Výskyt heterozygotů v evropské, severoamerické a australské populaci je 31% až 39% a frekvence homozygotů 9% až 17%. I tady se uplatňuje kodominantní způsob dědičnosti.

Více o genetice ZDE.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 50 Průměrně: 3.4]

Napsat komentář