Kontroly srážlivosti Quick PT INR test

Quick test, Quickův test nebo INR test – to jste pravděpodobně již někdy slyšeli pokud jste někdy užívali orální antikoagulační terapii (antikoagulační tablety – např. Warfarin). Možná si ale nejste jistí co to přesně je a co to znamená. Pravidelné kontroly krevní srážlivosti jsou důležité. V tomto článku se pokusíme vysvětlit Quick test PT-INR.

(Quick) PT test

Nejprve pojďme mluvit o Quick testu neboli PT. PT znamená protrombinový čas (Prothrombin Time). Je měřítkem toho, jak rychle se tvoří krevní sraženina. Tradiční metoda pro provedení testu PT je odebraní krve a odeslání vzorku do laboratoře. V laboratoři, látka s názývaná činidlo je přidána do vaší krve. Činidlo způsobí, že krev se začne srážet. Výsledkem testu PT je čas v sekundách, který je potřebný pro srážení krve.

Existuje celá řada činidel, která lze použít, pokud se provádí test PT. Vzhledem k tomu, že každý z těchto činidel pracuje trochu jinak, výsledek získaný jedním PT činidlem nemůže být srovnáván s výsledkem získaným  jiným činidlem. Pro srovnání výsledků testů s různými činidly, výsledek testu musí být konvertován do standartních jednotek, které se mohou srovnávat bez ohledu na použité činidlo.  Tyto standardní jednotky jsou známé jako INR jednotky.

INR test

INR je zkratka pro mezinárodní normalizovaný poměr (International Normalized Ratio). Jak jeho název napovídá, výsledek jednoho INR může být srovnáván s jiným bez ohledu na to jak byl výsledek získán.  Takže, INR je opravdu jen základní jednotkou využívanou k vyjádření výsledeku testu PT.

Kontroly krevní sráživosti: Výsledky INR a cílové rozmezí

Existuje několik věcí, které stojí za zmínku o INR. Za prvé, člověk, jehož krev se sráží normálně a kdo není na antikoagulační terapii, by měl mít INR přibližně 1. Čím vyšší je vaše INR je, tím déle trvá vaše srážení krve. Jinými slovy, jak se INR zvyšuje nad danou úroveň, riziko krvácení a příhod v souvislosti s krvácením, se zvyšuje.  Na druhé straně, když INR klesne pod danou úroveň, riziko přílišného srážení krve a tvorby trombózy, narůstá.

Ideální cílové rozmezí INR se bude lišit od člověka k člověku v závislosti na různých faktorech, jako je důvod užívání  antikoagulancií, přidružené nemoci, a řada dalších otázek. Váš lékař pro vás určí vhodný INR rozsah. Nejběžnější INR cílové rozpětí pacienta na warfarinu je někde mezi 2.04.0. Nejčastěji je cílové rozmezí stanoveno mezi 2.03.0 nebo mezi 2.53.5 dle diagnózy. Lékaři se obvykle vyhýbají stanovení cílového rozmezí INR 5 a více, protože riziko krvácení se významně zvyšuje u INR nad 5.

Jakmile váš lékař zvolí vhodné cílové INR rozmezí, upraví vaši antikoagulační terapii, aby vaše INR bylo v cílovém rozmezí. Pokud vaše INR stoupne nad horní limit svého rozsahu, riziko krvácení a krvácení související události se může začít zvyšovat. Pokud vaše INR klesne pod dolní limit vašeho cílového pásma, vaše riziko vytvoření krevní sraženiny se může zvýšit.

Pozor na faktory ovlivňující INR!

Četné faktory mohou mít vliv na vaše INR, takže je důležité, že budete vašeho lékaře informovat o všech změnách ve vašem životě. Například, měli byste vždy informovat svého lékaře před zahájením užívání nových léků na předpis, nebo i volně prodejných léků, včetně bylinných přípravků. Také byste měli informovat vašeho o změnách ve vašem stravování, o dietě, cvičební m režimu, užívání alkoholu, užívání tabáku, atd. Dobrá komunikace s vaším klinickým lékařem vám pomůže udržet váši antikoagulační terapii v bezpečných mezích.

Kontroly krevní srážlivosti INR při užívání Warfarinu je nutné provádět pravidelně. Takto se ověřuje správné nastavení dávkování léku.

Jak často testovat INR?

Tato zkouška krevní srážlivosti se provádí odběrem krevního vzorku v rozpětí zhruba jednoho týdne až jednoho měsíce.

Mnoho faktorů může ovlivnit hladinu INR a proto je v zájmu bezpečné léčby pravidelně INR kontrolovat a výsledky si zaznamenávat. Čím častější kontrola tím větší bezpečnost léčby – samozřejmě záleží na individuálním kolísání či stabilitě vašeho INR. Maximální interval kontroly jsou 4 týdny.

Pro doplňkové domácí testování nebo pro cestování je možné si pořídit přístroj CoaguChek.

Chcete vědět co ovlivňuje hladinu INR?

Dieta

Léky

 Víte, že Warfarin může poškozovat embryo?

Warfarinová embryopatie

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 47 Průměrně: 3.3]

Napsat komentář