Léčba trombofilie

Léčba trombofilie záleží na vyvolavající  příčině a dalších faktorech. Trombofilie je stav, který vzniká primárně (vrozená trombofilie) nebo druhotně (sekundárně) následkém chronického stavu nebo dočasnho stavu, který zvyšuje riziko srážení krve.

Léčba trombofilie vrozené

To, že někdo má trombofilii ještě neznamená, že musí brát léky. Většina trombofiliků si žije spokojený život bez jakýchkoliv komplikací a mnody se ani vůbec nedozví, že nějaké trombofilie mají. Vrozenou trombofilii je třeba brát jako určitou dispozici ke zvýšenému srážení krve, která se může projevit, ale taky nemusí. Důraz se tedy dává na prevenci.

Příčina vrozených trombofilií je vrozená genová mutace, která se nedá nijak odstranit či léčit. Léčí se až různé chorobné stavy, které nastanou jako komplikace vrozených mutací. A nebo se léky používají jako prevence vzniku komplikací.

Příklady vrozené trombofilie:

 • Leidenská mutace
 • mutace MTHFR
 • mutace protrombinu atd.

Léčba trombofilie získané, sekundární

Pokud trombofilní stav vznikl v důsledku onemocnění nebo dočasného rizikového stavu, léčba zaměřuje jednak na léčbu základního onemocnění a jednak na prevenci komplikací.

Příčiny získané trombofilie:

1) chronický stav, který zvyšuje riziko srážení krve, například:

 • obezita,
 • rakovina,
 • zánětlivé onemocnění střev,
 • antifosfolipidové protilátky

2) dočasný stav, který vede ke zvýšené tendenci ke srážení krve, například:

 • nedávná chirurgie,
 • trauma,
 • sádra,
 • dlouhodobá nehybnost,
 • těhotenství,
 • užívání orální antikoncepce
 • hormonální substituční terapie

Jsem trombofilik, musím brát léky?

Jestli trombofilik musí brát léky nebo ne záleží na více faktorech např.:

-na osobní a rodinné anamnéze ve vztahu k prodělaným tromboembolickým příhodám (zda-li jste vy nebo nekdo ve vaší rodině prodělali trombózu nebo tromboembolickou příhodu)

-na věku,

-na úrovni spolupráce pacienta a v neposlední řadě

-na typu samotných mutací.

Pokud se u vás objevila krevní sraženina, vy a váš lékař budete spolupracovat na tom, abyste zvolili vhodný protisrážlivý lék a vypracovali plán léčby. Plán léčby bude záviset na umístění, rozsahu a závažnosti sraženiny, na riziku krvácení, dalších faktorech a celkovém riziku. Cílem je maximalizovat výhody léčby při minimalizaci nežádoucích účinků. Je důležité, abyste užívali léky podle pokynů lékaře, dodržujte všechny požadavky na monitorování a okamžitě oznamte případné komplikace vašemu lékaři.

Nejčastějším lékem je Warfarin nebo nízkomolekulární heparíny. K dispozici jsou také nové léky. 

Délka léčby trombofilie

O délce léčby rozhoduje zejmnéna typ mutace, zda je mutace v heterozygotní nebo homozygotní konstituci a zda pacient měl tromboembolické komplikace nebo ne. Po prodělání tromboembolické příhody se zvažuje i zda onemocnění vzniklo spontánně bez příčiny nebo bylo vyvolané vlivem rizikových faktorů. Léčba může pár měsíců, ale u některých zvlášť rizikových případů může být celoživotní. (zdroj)

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 4 Průměrně: 4.3]

Napsat komentář