Trombotické centrum v ČR – Mapa

Diagnóza trombofílie sama o sobě moc neznamená, ale je rizikovým faktorem pro vznik řady chorob a komplikací. Obecně jde o vrozenou zvýšenou tendenci ke srážení krve čili porucha krevní srážlivosti. Specializovaným pracovištěm pro tuto diagnózu je trombotické centrum.

Vrozená trombofilie nebo také trombofilní genová mutace se vyskytuje poměrně vzácně. Dle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky má přibližně 5-7 % obyvatelstva ČR vrozenou Leidenskou mutaci a zhruba 1-2% obyvatelstvá trpí protrombinovou mutací. Případů hluboké žilní trombózy přibyde ročně zhruba 20 000. Pacienti s  diagnózou trombofilie by měli být každopádně vedeni v některém z trombotických center, které se na poruchy krevní srážlivosti speciálně zaměřuje. Konzultovat specifické záležitosti jako je např. těhotenství nebo dlouhé cestování, byste tedy neměli jen s obvodním lékařem, ale především s hematologem, angiologem či lékaři ve specializovaném trombotickém centru.

Co je trombotické centrum?

Trombotické centrum, nazývané někdy také trombocentrum, antikoagulační ambulance apod., je specializované centrum kde se soustřeďuje péče o pacienty s poruchami krevního srážení. Tato centra jsou pod odborným vedením  České hematologické společnosti ČLS JEP. Jejich úkolem je kromě péče o pacienty také osvěta a vzdělávání lékařů z jiných oborů, např. obvodních lékařů. Hlavním úkolem těchto center ale je sledování pacientů, kteří prodělali např. trombembolické komplikace a pacientů bez prodělaných obtíží poskytuje centrum specializované poradenství.

Toto centrum též provádí analýzu DNA a diagnostiku vrozených trombofilních mutací, které jsou hrazeny pojišťovnou. Tato analýzu DNA se provádí jen jednou za život a opakování tohoto testu není nutné, protože svou DNA nijak ovlivnit nemůžeme.

Jak se objednám do trombotikého centra?

Pro objednání do trombotického centra potřebujete doporučení od praktického lékaře nebo specialisty.

Kdy se vyšetřují trombofilní genové mutace?

  • pokud jste vy nebo vaši rodiče/sourozenci prodělali žilní trombózu, cévní mozkovou příhodu, plicní embolii nebo srdeční infarkt zejména v mladším věku
  • pokud užíváte hormonální antikoncepci nebo hormonální substituční terapii
  • pokud jste opakovaně samovolně potratila
  • nedaří se vám s partnerem otěhotnět
  • během těhotenství jste prodělala: předčasné odloučení placenty, infarkt placenty, preeklampsie, opožděný růst plodu, rozštěpové vady páteře a míchy plodu odůmrtí plodu.

Kde najdu trombotické centrum?

Zde na mapě níže najdete 6 největších center pro poruchy krevní srážlivosti v ČR. Po kliknutí na ikonu najdete informace o přesné adrese, vedoucím lékaři centra a kontakt. Menší centra budou doplněna.

 

Trombotická centra v České republice

načítám mapu - prosím čekejte...

Trombotická centra v České republice: 49.823809, 15.183105

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 9 Průměrně: 3.6]

Napsat komentář