Plicní embolie

plicní embolie, leiden, trombofilie, trombózaPlicní embolie se řadí na třetí místo nejzávažnějších kardiovaskulárních onemocnění. Plicní embolie je zablokování v jedné z plicních tepen v plicích.

Ve většině případů je plicní embolie je způsobena krevní sraženinou, které odcestovala do plic z dolních končetin (hluboká žilní trombóza) nebo vyjímečně z jiných částí těla. Vzhledem k tomu, že plicní embolie se téměř vždy vyskytuje ve spojení s hlubokou žilní trombózou, většina lékařů odkazuje na tyto dva stavy dohromady jako na tromboembolickou nemoc.

I když u každého se může vyvinout hluboká žilní trombóza a plicní embolie, faktory jako nedostatek pohybu, trombofilie, rakovina a nedávný operační výkon tato rizika zvyšují.

Embolie do plic může být život ohrožující, ale rychlá léčba může výrazně snížit riziko úmrtí. Věnování pozornosti opatřením k zabránění vzniku krevních sraženin v dolních končetinách vás pomůže ochránit před plicní embolií.

Příznaky plicní embolie

Příznaky embolie do plic se můžou značně lišit v závislosti na tom, jak velkou část plic embolie zasáhla, jak velká je sraženina a jaký je celkový zdravotní stav postižené osoby – zejména přítomnost nebo nepřítomnost základního onemocnění plic nebo srdeční onemocnění.

Společné znaky a příznaky zahrnují:

  • Dušnost – Tento příznak obvykle objeví náhle a stále se zhoršuje s námahou.
  • Bolest na hrudi – Můžete mít pocit, že máte srdeční infarkt. Bolest může být horší při dýchání zhluboka (zánět pohrudnice), při kašli, jídle, při ohnutí nebo hrbení. Bolest se bude zhoršovat s námahou, ale nezmizí, když odpočíváte.
  • Kašel –  Kašel může doprovázet krvavý hlen.

K dalším příznakům, které se mohou objevit u plicní embolie, patří:

  • Bolest nebo otok dolní končetiny, nebo obojí, obvykle v lýtku
  • Vlhká nebo zabarvená kůže (cyanóza)
  • Horečka
  • Nadměrné pocení
  • Rychlý nebo nepravidelný srdeční tep
  • Točení hlavy či závratě

Lze se setkat s masivní plicní embolií nebo i s tzv. sukcesivní embolizací, což jsou opakované drobné embolizace v plicích. Může dojít až k šoku s projevy akutního pravostranného srdečního selhání. Při masivní plicní embolii umírá 10% pacientů do jedné hodiny s diagnózou ,,náhlá smrt‘‘. Při neléčené plicní embolii dosahuje celková úmrtnost 35%. Celková úmrtnost u léčené plicní embolie dosahuje jen 8%.

Kdy okamžitě zavolat záchrannou službu?

Plicní embolie může být život ohrožující. Pokud pocítíte nevysvětlitelnou dušnost, bolesti na hrudi nebo kašel, který doprovází krvavý hlen vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.

[Celkem: 111    Průměr: 2.7/5]

Napsat komentář