Komplikace

Tromboembolická nemoc

Akutní infarkt myokardu

Cévní mozková příhoda

Posttrombotický syndrom

Trombofilie v těhotenství

Plicní embolie

Hluboká žilní trombóza

[Celkem: 9    Průměr: 3.3/5]

Napsat komentář